Ons veldtogte en projekte

Raak betrokke

Het u geweet dat ʼn donasie aan ʼn geregistreerde openbare weldaadorganisasie (OWO) soos die Helpend Hand Studietrust u belasbare inkomste met tot 10% kan verminder?

Benewens dié belastingvoordeel verrig u ook ʼn weldaad deur ʼn behoeftige student se studiedrome te verwesenlik. Donasies wat aan die Helpend Hand Studietrust gemaak word, is van belasbare inkomste aftrekbaar. Maak gebruik van ʼn Artikel 18A-belastingsertifikaat as bewys van u skenking.

Raak betrokke

Het u geweet dat ʼn donasie aan ʼn geregistreerde openbare weldaadorganisasie (OWO) soos die Helpend Hand Studietrust u belasbare inkomste met tot 10% kan verminder?

Benewens dié belastingvoordeel verrig u ook ʼn weldaad deur ʼn behoeftige student se studiedrome te verwesenlik. Donasies wat aan die Helpend Hand Studietrust gemaak word, is van belasbare inkomste aftrekbaar. Maak gebruik van ʼn Artikel 18A-belastingsertifikaat as bewys van u skenking.

Maniere om betrokke te raak

My-Trust

My Trust-veldtog

#AlumniVirAfrikaans

#AlumniVirAfrikaans

#Borg ʼn behoeftige student

#Borg ʼn behoeftige student

Gemeenskap-studiefonds

Gemeenskap-studiefonds

Belastingvoordele

Belastingvoordele

Studietrust is 15 Jaar oud

Studietrust 15 jaar

Akademia-studiefonds

Akademia-studiefonds

Testamentêre bemakings

Testamentêre bemakings

Sol-Tech-studiefonds

Sol-Tech-studiefonds

Plaasmoorde

Plaasmoorde

Hier sal ek boer!

Hier sal ek boer!

LIG-studiefonds

LIG-studiefonds

FroueVonds

FroueVonds

Donateursfunksie: Gala-aand

Donateursfunksie: Gala-aand

Maniere om betrokke te raak

My Trust

#Borg ʼn behoeftige student

#Borg ʼn behoeftige student

#AlumniVirAfrikaans

Gemeenskap-studiefonds

Gemeenskap-studiefonds

Belastingvoordele

Studietrust is 15 Jaar oud

Akademia-studiefonds

Akademia-studiefonds

Testamentêre bemakings

Testamentêre bemakings

Sol-Tech-studiefonds

Sol-Tech-studiefonds

Plaasmoorde

Hier sal ek boer!

LIG-studiefonds

FroueVonds

Donateursfunksie: Gala-aand

Donateursfunksie: Gala-aand

Scroll to Top