My Belasting

Betaal minder belasting. Skenk NOU!

MAAK 'N SKENKING AAN HELPENDE HAND STUDIETRUST

2024 Finansiele jaar eindig op 29 Februarie.

KLIEK HIER OM MEER UIT TE VIND OOR DIE STUDIETRUST.

KLIEK HIER OM MEER UIT TE VIND OOR DIE BELASTINGVOORDEEL.

Goeie nuus is deesdae so skaars soos hoendertande, maar tog is daar min dinge so lekker soos ‘n groot tjek van Jan Taks wanneer dit hulle beurt is om jou elke jaar (terug) te betaal.

1.SKENKINGS

Het jy geweet dat  ‘n skenking aan ‘n geregistreerde openbare weldaadsorganisasie (OWO) soos Solidariteit Helpende Hand jou belasbare inkomste met ‘n maksimum van tot 10%  kan verminder, terwyl jy terselfdertyd daarmee ‘n weldaad kan verrig.  Indien jy byvoorbeeld R700 000 per jaar verdien sal ‘n maksimum aftrekbare skenking van R70 000 toegelaat word ingevolge Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet.

Wenk: Maak seker dat die welsynsorganisasie vir wie jy skenk as ‘n OWO geregistreer is en dring aan op die Artikel 18A- belastingsertifikaat nadat jy jou skenking gemaak het.

Jy word verder toegelaat om elke jaar ‘n maksimum van R100 000.00 belastingvry te skenk. Hierdie bepaling kom baie handig te pas wanneer jy byvoorbeeld ‘n leningsrekening op jou trust het. Om dit te verduidelik: Gestel die leningsrekening op jou trust beloop R1.2 miljoen teen ‘n rentekoers van 9% per jaar, dan sal die rentekomponent R108 000 beloop. Met hierdie bepaling kan jy R100 000 van hierdie rente terug aan die trust skenk, om sodoende die belasting op die rente te verminder.

Wenk: Maak seker dat jou totale skenkings (OWO en ander) vir die jaar nie  die R100 000 perk oorskry nie.

2. AFTREEFONDSBYDRAES

Dit sluit bydraes aan pensioenfondse, voorsorgfondse en uittree-annuïteite in.  Die maksimum aftrekbare bedrag wat jy kan bydra is 27,5% van jou belasbare inkomste beperk tot R350 000 per jaar. Indien jy byvoorbeeld die maksimum van R350 000 bydra en jy in die hoogste belastingkerf (45%) val sal die belastingvoordeel wat jy kan terugeis ‘n allemintige R157 500 wees!

3. Belastingvrye beleggingsbydraes

Elke persoon kan ‘n maksimum van R33 000 per jaar tot ‘n belastingvrye beleggingstruktuur bydra tot ‘n maksimum van R500 000. Die groot waarde hiervan  is dat alle groei, inkomste en dividende uit hoofde van die belegging vrygestel is van belasting, en dat die kapitaal ook, sonder enige belasting op kapitaalwins, onttrek kan word.

Ten slotte

Bogemelde 3 wenke handel oor belastingvoordele en is nie ‘n omvattende beleggingstrategie nie. Die goue reël is altyd om ‘n kundige en gekwalifiseerde persoon te gebruik wanneer jy beleggings- of finansiële raad inwin.

Stuur gerus ‘n e-pos aan [email protected] vir verdere navrae/skenkings.

3. BELASTINGVRYE BELEGGINGSBYDRAES

Elke persoon kan ‘n maksimum van R33 000 per jaar tot ‘n belastingvrye beleggingstruktuur bydra tot ‘n maksimum van R500 000. Die groot waarde hiervan  is dat alle groei, inkomste en dividende uit hoofde van die belegging vrygestel is van belasting, en dat die kapitaal ook, sonder enige belasting op kapitaalwins, onttrek kan word.

Ten slotte

Bogemelde 3 wenke handel oor belastingvoordele en is nie ‘n omvattende beleggingstrategie nie. Die goue reël is altyd om ‘n kundige en gekwalifiseerde persoon te gebruik wanneer jy beleggings- of finansiële raad inwin.

Stuur gerus ‘n e-pos aan [email protected] vir verdere navrae/skenkings.

Ons advertensiebord (Reklame Bord)

Billboard_Studietrust

Besoek ons sosiale media en gaan bekyk ons e- Kaarte!

2418_E-kaarte_Studietrust_Artboard 1 copy 2
2418_E-kaarte_Studietrust_Artboard 1 copy 3
BelastingE-kaart 3
BelastingE-kaart 4

Saam maak ons 'n verskil!

Bankbesonderhede

Die Helpende Hand Studie Trust (IT 3970/2001 (T)) is ‘n geregistreerde Openbare Weldaadsorganisasie (OWO) met Reg No. 93000 6586.

Ons bankbesonderhede as volg:

Die Helpende Hand Studietrust
Bank: FNB
Rek No: 62331447541
Takkode: 261550
Verwysing: Besigheidsnaam/naam&van
Swift Kode: FIRNZAJJ
sfs-1-e1658830901284
Scroll to Top