Privaatheidsbeleid

Hierdie privaatheidsbeleid geld van 1 Julie 2021 af.

PRIVAATHEIDSBELEID VIR DIE WEBWERF

1.DEFINISIES

Afkortings in dokumente verwys na die volgende:

1.1     SHH – Solidariteit Helpende Hand

1.2     HH – Helpende Hand

1.3     MSW – Helpende Hand Maatskaplikewerkdienste

1.4     HHST – Helpende Hand Studietrust

1.5     HHS Helpende Hand Sake Edms. Bpk.

i. Anonieme inligting: Dit is inligting wat nie direk of indirek geïdentifiseer kan word nie, en nie redelikerwys gebruik kan word om ʼn individuele besoeker te identifiseer nie.

ii. Aansoek: Dit is ʼn program of diens wat deur HH bedryf word en wat op verskeie aanlyn, selfoon- of ander platforms en omgewings vertoon kan word, insluitend dié wat bedryf word deur derde partye wat ons in staat stel om direk met ons besoekers te kommunikeer.

iii. Kinders: Dit verwys na individue wat ons geïdentifiseer het wat weens hulle ouderdom nie wetlik toestemming mag verleen vir die insameling en verwerking van hul persoonlike inligting nie. In Suid-Afrika verwys die term "kinders" na individue onder 18 jaar.

i.v Databestuurder: Dit is die filiaal of geaffilieerde entiteit van HH wat verantwoordelik is vir die persoonlike inligting wat binne die bestek van hierdie beleid ingesamel en gebruik word.

v. Dataverwerker: Dit is ʼn persoon of entiteit wat persoonlike inligting namens ʼn datakontroleerder (of databeheerder) verwerk en slegs dataverwerking kan uitvoer soos deur die databeheerder aangedui.

vi. IP-adres: ʼn IP-adres word geassosieer met die toegangspunt waardeur u die internet betree en word tipies beheer deur u internetdiensverskaffer (ISP), u maatskappy of u universiteit. Ons kan IP-adresse gebruik om inligting te versamel oor die frekwensie waarmee ons besoekers verskillende dele van ons webwerwe en toepassings besoek, en ons kan IP-adresse met persoonlike inligting kombineer.

vii. Ouer: "Ouer" verwys na ʼn ouer of wettige voog.

viii. Persoonlike inligting: Dit is inligting wat ʼn bepaalde individu direk of indirek identifiseer, soos die individu se naam, posadres, e-posadres en telefoonnommer. Wanneer anonieme inligting direk of indirek met persoonlike inligting geassosieer word, word die inligting gevolglik as persoonlike inligting beskou.

ix. Openbare forums: Ons webwerwe en toepassings kan boodskapborde, gespreksbladsye, blogs, klaskamers, sosiale gemeenskapsomgewings, profielbladsye en ander forums bied wat nie ʼn beperkte gehoor het nie. As u persoonlike inligting verskaf wanneer u enige van hierdie opsies gebruik, kan daardie persoonlike inligting openbaar gemaak word sonder beperking op die gebruik daarvan deur ons of deur ʼn derde party.

x. Sosio-ekonomiese en emosionele inligting: Kontakbesonderhede, gesondheid, geloof, finansiële inligting, emosionele welstand, werkskepping, gesinsomstandighede, verblyf, taal, huwelikstatus, kriminele rekord, rybewys, persone met gestremdheid, persone met spesiale behoeftes, tipe hulpversoeke, hoogste kwalifikasie, werksgeskiedenis

 

2.INLEIDING

2.1 HH is verbind tot die beveiliging van die privaatheid van ons webwerfbesoekers en diensgebruikers.

2.2 Hierdie beleid geld waar ons optree as ʼn data-kontroleerder met betrekking tot die persoonlike data van ons webwerfbesoekers en diensgebruikers, met ander woorde, waar ons die doelwitte en middele van die verwerking van daardie persoonlike data bepaal.

2.3 Ons gebruik “cookies” op ons webwerf. Wanneer u ons webwerf die eerste keer besoek, sal ons u versoek om toestemming te gee vir die gebruik van “cookies”.

2.4 In hierdie beleid verwys "ons" na HH.

3. TREFWYDTE

Hierdie privaatheidsbeleid beskryf die hantering van inligting wat verskaf of ingesamel word op die webwerwe en programme waar hierdie privaatheidsbeleid geplaas word, en op ons digitale eiendomme en programme wat ons op derderpartywebwerwe of -platforms beskikbaar stel. Ons volg hierdie privaatheidsbeleid in ooreenstemming met toepaslike wetgewing. In sommige gevalle kan ons bykomende privaatheidskennisgewings verskaf wat spesifiek op sekere produkte of praktyke van toepassing is. Hierdie voorwaardes moet saam met hierdie beleid gelees word.

Hou in gedagte dat wanneer u inligting op ʼn derdepartywebwerf of derdepartyplatform aan ons gee, die inligting wat u verskaf afsonderlik deur die derdepartywebwerf of -platform ingesamel kan word. Die inligting wat ons insamel, word gedek deur hierdie privaatheidsbeleid. Die inligting wat die derdepartywebwerf of -platform insamel, is onderhewig aan hulle privaatheidspraktyke. Die privaatheidskeuses wat u op die derdepartywebwerf of -platform maak, is nie van toepassing op ons gebruik van die inligting wat ons direk deur ons programme insamel nie. Onthou ook dat ons webwerwe en programme skakels na ander webwerwe kan bevat wat nie deur ons besit of beheer word nie en dat ons nie verantwoordelik is vir die privaatheidspraktyke van sodanige webwerwe nie. Ons moedig u aan om bedag te wees wanneer u ons werwe of programme verlaat en om die privaatheidsbeleide van ander webwerwe wat u persoonlike inligting kan insamel, te lees.

3.1 Kopiereg © Solidariteit Helpende Hand is ʼn geregistreerde handelsmerk en deel van die Solidariteit Beweging. Kopiereg 2017 Solidariteit Helpende Hand. Bepalings en voorwaardes geld.

3.2 Behoudens die uitdruklike bepalings van hierdie kennisgewing, besit en beheer HH en ons lisensiehouers alle kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte wat op ons webwerf verskyn.

3.3 Kopiereg word voorbehou op alle intellektuele eiendomsregte en materiaal op ons webwerf.

3.3 Kopiereglisensie

4. TIPES INFORMASIE WAT ONS INSAMEL

Ons samel twee basiese soorte inligting in, naamlik persoonlike inligting en anonieme inligting. Ons kan beide gebruik om ʼn derde soort inligting, totale inligting, te skep. Ons samel byvoorbeeld die volgende in:

 • Registrasie-inligting: Dit is inligting wat u aan ons voorsien wanneer u ʼn rekening skep, vir ʼn promosie aansoek doen, of u profiel met u registrasierekening aan ʼn derdepartywebwerf of -platform koppel. Dit sluit onder andere die volgende in: u voornaam, van, land van verblyf, geslag, datum van geboorte, e-posadres, gebruikersnaam en wagwoord.
 • Transaksie-inligting: Dit is inligting wat u aan ons voorsien wanneer u inligting aanvra, ons kontak, of ʼn produk of diens koop of gebruik, soos u posadres, telefoonnommer, bestelling en betalingsinligting.
 • Inligting wat u op openbare forums op ons webwerwe en programme verskaf, soos u openbare poste.
 • Inligting wat een-tot-een of na ʼn beperkte groep gestuur word met behulp van ons boodskap, klets, pos of soortgelyke funksies, waar ons volgens die toepaslike wetgewing toegelaat word om hierdie inligting in te samel.
 • Inligting wat ons van ʼn derde party (bv. van ʼn opleidingsinstelling) verkry, soos ʼn webwerf of platform, oor die gebruik van ons programme op derdepartyplatforms of toestelle.
 • Inligting oor ligging: Dit sluit inligting in oor ligging wat verskaf word deur ʼn selfoon of ander toestel wat met een van ons webwerwe of programme kommunikeer (insluitend deur middel van baken-tegnologie), of wat verband hou met u IP-adres, wat daartoe lei dat ons volgens wet die inligting mag verwerk.
 • Aktiwiteitsinligting: Dit is inligting oor u gebruik van ons webwerwe en programme, of die gebruik daarvan deur enige persoon of persone wat u via u rekening magtig om dit te gebruik. Dit sluit in die inhoud wat u sien of plaas, hoe gereeld u ons dienste gebruik en u voorkeure.
 • Datagebruik, -besigtiging, tegniese en toestel-inligting: Dit samel ons in wanneer u ons werwe besoek, ons programme op derdepartywebwerwe of -platforms gebruik, e-posse wat ons stuur en u webblaaier oopmaak. Dié tipe inligting sluit inligting in oor u toestel, unieke toestel-identifisering en IP-adres.

5. HOE ONS U INLIGTING INSAMEL

Ons samel inligting in wat u aan ons verskaf wanneer u produkte, dienste of inligting van ons aanvra of koop, by ons registreer (insluitend wanneer u die profiel op ʼn derdepartywebwerf of -platform aan u registrasierekening koppel), deelneem aan openbare forums of ander aktiwiteite op ons webwerwe en programme, reageer op besoekersopnames of andersins met ons in verbinding tree met behulp van een of meer toestelle.

Ons versamel inligting deur ʼn verskeidenheid soorte tegnologie in wanneer u ons webwerf besoek, insluitend “cookies”, ontledingstoestelle, Flash, pixels, en Webbakens.

U gee toestemming dat ons inligting van ander betroubare bronne verkry om die inligting wat u verskaf het, of wat ons outomaties ingesamel het, op te dateer of aan te vul, soos wanneer ons adresinligting met behulp van derdepartydienste bekragtig. Die toepaslike wetgewing mag vereis dat u die derde party magtig om u inligting met ons te deel voordat ons dit kan bekom.

6. HOE HH U PERSOONLIKE GEGEWENS GEBRUIK

Ter opsomming: Ons gebruik u persoonlike inligting op een van drie maniere:

(a) die algemene kategorieë persoonlike data wat ons kan verwerk;
(b) die doeleindes waarvoor ons persoonlike data kan verwerk; en
(c) die regsbasis van die verwerking.

Gebruiksdata: Ons kan data oor u gebruik van ons webwerf en dienste verwerk. Die gebruiksdata kan u IP-adres, geografiese ligging, webblaaiertipe en -weergawe, rekenaarbedryfstelsel, verwysingsbron, lengte van besoek, bladsybeskouings en webwerfgebruik, asook inligting oor die tydsberekening, frekwensie en patrone van u diensgebruik insluit. Hierdie gebruiksdata kan verwerk word ten einde die gebruik van die webwerf en dienste te ontleed. Die regsgronde vir hierdie verwerking is ons wettige belange, naamlik monitering en verbetering van ons webwerf en dienste.

Rekeningdata: Ons mag u rekeningdata verwerk, insluitend u naam en e-posadres. Die bron van die rekeningdata is u of u werkgewer. Die rekeningdata kan verwerk word vir die doeleindes van die bedryf van ons webwerf, die verskaffing van ons dienste, die beveiliging van ons webwerf en dienste, die behoud van die rugsteun van ons databasisse en kommunikasie met u. Die regsgronde vir hierdie verwerking is toestemming.

Profieldata: Dit verwys na sosio-ekonomiese en emosionele omstandighede. Die profieldata kan verwerk word met die doel om jou gebruik van ons webwerf en dienste te aktiveer en te moniteer. Die regsgronde vir hierdie verwerking is toestemming.

Diensdata: Ons kan u persoonlike data, wat u verskaf tydens die gebruik van ons dienste, verwerk. Die diensdata kan verwerk word vir die doeleindes van die bedryf van ons webwerf, die verskaffing van ons dienste, die waarborg van ons webwerf en dienste, en die behoud van die rugsteun van ons databasisse en kommunikasie met u. Die regsgronde vir hierdie verwerking is ons wettige belange, naamlik die behoorlike administrasie van ons webwerf en besigheid en die uitvoering van ʼn kontrak tussen u en ons en/of op u versoek om stappe te neem om ʼn party in sodanige kontrak te wees.

Navraagdata: Ons kan inligting wat verskaf is in enige navraag wat u aan ons voorlê ten opsigte van goedere en/of dienste verwerk. Die navraagdata kan verwerk word vir die doeleindes van aanbiedings, bemarking en verkoop van relevante goedere en/of verskaffing van dienste aan u. Die regsgronde vir hierdie verwerking is toestemming.

Transaksiedata: Ons kan inligting verwerk oor transaksies, insluitende aankope van goedere en verkryging van dienste van ons en/of via ons webwerf. Die transaksiedata kan verwerk word met die doel om die gekoopte goedere te lewer en dienste te verskaf en behoorlike rekords van daardie transaksies te bewaar. Die regsgronde vir hierdie verwerking is die uitvoering van ʼn kontrak tussen u en ons op u versoek en om ons regmatige belange te beskerm deur die behoorlike administrasie van ons webwerf en besigheid.

Kennisgewingsdata: Ons kan inligting wat u aan ons verskaf, verwerk sodat u kan inteken op ons e-poskennisgewings en/of nuusbriewe. Die kennisgewingsdata kan verwerk word met die doel om aan u die relevante kennisgewings en/of nuusbriewe te stuur. Die regsgronde vir hierdie verwerking is toestemming.

Korrespondensiedata: Ons kan inligting vervat in of met betrekking tot enige kommunikasie wat u aan ons stuur, verwerk. Die regsgronde vir hierdie verwerking is toestemming.

Moet asseblief nie enige bykomende of irrelevante persoonlike inligting aan ons verskaf nie, tensy ons u versoek om dit te doen.

7. VERSKAFFING VAN U PERSOONLIKE DATA AAN ANDER

Ons sal nie u persoonlike inligting met enige derde party buite die HH-groep deel nie, behalwe met u uitdruklike toestemming.

 • Wanneer ondernemings namens ons dienste verrig, soos posaflewering, bemarking en advertering, en kliëntediens, word hulle verbied om u persoonlike inligting te gebruik vir ander doeleindes as wat deur ons versoek is of deur die wet vereis word.
 • Wanneer ons u persoonlike inligting met derde partye deel in verband met die verkoop van ʼn besigheid, om ons gebruiksvoorwaardes of reëls af te dwing, om die veiligheid en sekerheid van ons besoekers en derde partye te verseker, om ons regte en eiendom en die regte en eiendom van ons besoekers en derde partye te beskerm, om te voldoen aan die regsproses, of in ander gevalle as ons te goeder trou glo dat openbaarmaking deur die wet vereis sal word.

8. PRIVAATHEID VAN KINDERS

Lees ons beleid vir die beskerming van kinders se privaatheid en inligting oor praktyke in Suid-Afrika rakende kinders se persoonlike inligting.

9. DATASEKERHEID, -INTEGRITEIT EN -BEHOUD

Die sekerheid, integriteit en vertroulikheid van u inligting is uiters belangrik vir ons. Ons het tegniese, administratiewe en fisieke veiligheidsmaatreëls geïmplementeer wat ontwerp is om persoonlike inligting teen ongemagtigde toegang, openbaarmaking, gebruik en wysiging te beskerm. Ons hersien gereeld ons sekerheidsprosedures om toepaslike nuwe tegnologie en metodes te oorweeg. Wees asseblief bewus daarvan dat, ten spyte van ons beste pogings, geen sekerheidsmaatreëls perfek of ondeurdringbaar is nie.

U stem in dat ons al die inligting wat hierbo genoem word vir ʼn tydperk van ses jaar behou na:

(a) beëindiging van u lidmaatskap;
(b) u laaste elektroniese of telefoniese kommunikasie met ons; of
(c) u laaste elektroniese of telefoniese transaksie met ons.

U gee toestemming dat ons u persoonlike inligting vir ses jaar na die beëindiging van u lidmaatskap mag bewaar, tensy ʼn langer tydperk deur die wet vereis of toegelaat word.

10. U REGTE

In hierdie afdeling som ons die regte op wat u onder die Wet op Databeskerming het. Sommige van die regte is ingewikkeld, en nie al die besonderhede is in ons opsommings ingesluit nie. Gevolglik moet u die relevante wette en riglyne van die regulerende owerhede lees vir ʼn volledige verduideliking van hierdie regte.

U hoofregte onder die Wet op Databeskerming is:

(a) die reg op verkryging van toegang;
(b) die reg op regstelling;
(c) die reg op beperking van verwerking;
(d) die reg om beswaar te maak teen verwerking;
(e) die reg op data-oordraagbaarheid;
(f) die reg om by ʼn toesighoudende owerheid te kla; en
(g) die reg om toestemming te onttrek.

U het die reg om enige onakkurate persoonlike inligting oor u reg te stel en, met inagneming van die doel van die verwerking, om onvolledige persoonlike inligting oor u aan te vul. Kontak ons asseblief of wysig u profiel aanlyn.

In sommige gevalle het u die reg om die verwerking van u persoonlike data te beperk. Hierdie reg geld indien:

 • u die akkuraatheid van die persoonlike data betwis;
 • die verwerking onwettig is, maar u staan die uitvee daarvan teen;
 • HH nie meer die persoonlike data nodig het vir die doeleindes van ons verwerking nie, maar u benodig persoonlike inligting vir die vestiging, uitoefening of verdediging van regseise;
 • u beswaar gemaak het teen verwerking in afwagting van die verifikasie van daardie beswaar. Waar verwerking op hierdie basis beperk is, kan ons u persoonlike data bly stoor. Ons sal dit egter net anders verwerk: met u toestemming; vir die vestiging, uitoefening of verdediging van regseise; vir die beskerming van die regte van ʼn ander natuurlike of regspersoon; of om redes van belangrike openbare belang.

U het die reg om beswaar te maak teen ons verwerking van u persoonlike data op grond van u spesifieke situasie, maar slegs in die mate waartoe die reg ʼn grondslag vir die verwerking is en indien die verwerking nodig is vir:

 • die uitvoering van ʼn taak wat in openbare belang is of in die uitoefening van enige amptelike gesag wat aan ons toegewys is; of
 • die doeleindes van die wettige belange wat deur ons of deur ʼn derde party nagestreef word.

As u so ʼn beswaar opper, sal ons ophou om die persoonlike inligting te verwerk, tensy ons dwingende regmatige gronde vir die verwerking kan aantoon wat u belange, regte en vryhede te bowe gaan, of die verwerking vir die vestiging, uitoefening of verdediging van regseise is.

As u van mening is dat ons verwerking van u persoonlike inligting inbreuk maak op databeskermingswette, het u die reg om ʼn klagte by ons inligtingsbeampte in te stel wat verantwoordelik is vir die beskerming van data.

In die mate waarin die regsgronde vir die verwerking van u persoonlike inligting toestemming is, het u die reg om daardie toestemming enige tyd te onttrek. Ontrekking sal nie die wettigheid van verwerking voor die onttrekking beïnvloed nie. (Kyk: Vorm vir onttrekking van toestemming)

11. VERANDERINGS AAN HIERDIE PRIVAATHEIDSBELEID

Van tyd tot tyd kan ons hierdie privaatheidsbeleid verander om nuwe tegnologie, bedryfspraktyke, regulatoriese vereistes of ander doeleindes te akkommodeer. Dit is u verantwoordelikheid om gereeld te kontroleer of die beleid verander het.

12. ONS BESONDERHEDE

12.1 Hierdie webwerf word besit en bedryf deur HH.

12.2 Ons is in Suid-Afrika onder registrasienommer 046-086-NPO geregistreer, en ons geregistreerde kantoor is HH se hoofkantoor.

12.3 Ons hoofkantoor is by John Vorsterweg 1240, Irene, Centurion, 0149.

12.4 U kan ons op enige van die volgende wyses kontak:

Stuur pos na Posbus 11760, Centurion, 0046

Gebruik ons webwerf: https://helpendehand.co.za/kontak-ons/

Skakel ons telefonies by 012 111 8360.

Stuur e-pos na [email protected]

13. INLIGTINGSBEAMPTE

Naam: Johnny Dunhin

Telefoonnommer: 012 111 8360

E-posadres: [email protected]

Laas bygewerk in Oktober 2022.

 

 

 

 

Scroll to Top