TESTAMENTÊRE BEMAKINGS & ERFLATINGS

TESTAMENTÊRE BEMAKINGS & ERFLATINGS

Laat 'n blywende erfenis na en oorweeg die Helpende Hand Studie Trust as 'n begunstigde in u testament.

Die bemaking van 'n erflating of bates in 'n boedel aan ʼn organisasie sonder winsoogmerk of welsynsorganisasie (wat aan die voorskrifte van Inkomstebelastingwet voldoen) is volgens artikel 4(h) van die Boedelbelastingwet aftrekbaar van die nettowaarde van 'n boedel voordat die boedelbelasting bepaal word.

Helpende Hand is 'n gemeenskapsorganisasie wat homself daartoe beywer om Afrikaner-armoede die hoof te bied en ons projekte bied landwyd hoop aan duisende van ons mense. U skenking sal 'n groot verskil in die lewe van talle behoeftiges maak.

Kontak ons vir raad oor hoe om u boedel te struktureer en tot ons visie by te dra!

Testamentêre Bemakings & Erflatings

"*" indicates required fields

Inligting*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Scroll to Top