Versorging

HTuisversorgingLogo

Opleiding in versorging

HTuisversorgingLogo

Opleiding in Tuisversorging

Ons vertrou dat hierdie opleiding die begin sal wees van 'n toekoms wat waardevol en roepinggedrewe is.

Indien die kursus suksesvol voltooi word, kan die betrokke student as tuisversorger of as versorgingshulp in tehuise of residensiële instansies in diens geneem word. Die student kan ook privaat werk onderneem, hulself verder as 'n au pair, of 'n dula bekwaam of selfs palliatiewe sorg verrig.

Vereistes:

Die minimum toelatingsvereiste is gr. 10, en die onderrigtaal van die kursus is Afrikaans.

Die student wat vir hierdie kursus aansoek doen, moet 'n besonderse liefde en omgee vir hul medemens toon, en besef dat dié beroep 'n hardwerkende en toegewyde gesindheid verg. Die student moet self ook fisiek en geestelik gesond wees, en die waardigheid van mense hoog ag.

Die volgende waardes sal in die kursus benadruk word, naamlik: respek; etiese beginsels; 'n ingesteldheid van omgee; uitnemendheid; professionalisme; en integriteit.

Webblad_Versorging foto

WAT BEHELS DIE KURSUS?

Kursusinligting:

Akkreditasie geskied deur die Sektor Onderwys en Opleiding Owerhede (SETA): Vaardigheidsertifikaat, wat deel van Tuissorg Praktyke - Suid Afrikaanse Kwalifikasies-owerheid (SAQA) ID 80786 vorm, met 'n totaal van 37 krediete. Die volgende temas sal behandel word:

  • Ondersteun die kliënt en ander om tuisversorging te bestuur
  • Pas beginsels vir palliatiewe sorg toe wanneer jy die kliënt en familie help om lewensbedreigende siektes te hanteer
  • Kennis van die voorsiening en implementering van primêre gesondheidsorg
  • Hoe om basiese lewensondersteuning en noodhulp toe te pas

Ekstrakurrikulêre vaardighede:

Die kursus is baie omvattend en daar word gedurende die opleidingstydperk ekstrakurrikulêre kursusse aangebied wat studente nodig het om gehaltesorg en persoonlike ontwikkeling te verseker.

Dit sluit onder meer die ontwikkeling in van:

  • Kommunikasievaardighede
  • Konflikhantering
  • Veiligheidsmaatreëls wat toegepas moet word

Formaat van kursus:

Die kursus word oor ʼn tydperk van ses maande aangebied. Bywoning van die teoretiese klasse, wat beide aanlyn asook in persoon by die onderskeie sentrums aangebied word, sowel as die praktiese sessies, wat afgewissel word, is verpligtend.

Die praktiese komponent sal by ʼn geïdentifiseerde instansie aangebied word. Helpende Hand sal die nodige reëlings vir praktiese opleiding tref. Die praktiese ervaring sal aan die student die nodige selfvertroue bied om, sodra die kursus voltooi is, hierdie dienswerk met die nodige kennis en ervaring toe te pas.

Kostes:

Opleiding: R10 000

Dit sluit die kursusmateriaal en uniform in.

Aanvangstyd van opleiding vir 2023:

Voltyds vanaf 14 Februarie 2023

Indien die aansoek suksesvol is sal meer inligting verstrek word.

Sentrums waar die kursus aangebied word:

  • Bloemfontein
  • Pretoria

Aansoekvorm om toelating vir opleiding as versorger

Aansoeke vir toelating tot versorgingsopleiding vind slegs aanlyn plaas.

Aansoekproses:

STAP 1

STAP 1

Voltooi die aansoekvorm volledig.

STAP 2

STAP 2

Woon die onderhoud by.

STAP 3

STAP 3

'n Keuringskomitee sal die aansoek verwerk.

STAP 4

STAP 4

Skriftelike terugvoer oor die uitkoms van die aansoek sal aan die kandidaat verstrek word.

Let wel: Slegs aansoeke wat met die korrekte dokumentasie en volledig voltooide aansoekvorm ingedien is, sal verwerk word.

Sluitingsdatum van aansoeke:  15 Januarie 2023

Indien die student goedgekeur word, sal die bankbesonderhede verskaf word sodat die kursusgeld oorbetaal kan word.

Aansoeke vir rentevrye studielenings:

Solidariteit Helpende Hand se Studietrust stel, volgens ʼn bepaalde kriteria, ʼn beperkte aantal rentevrye studielenings aan studente beskikbaar. Kandidate sal ʼn streng keuringsproses, na afloop van toelating tot die kursus,  ondergaan om te kwalifiseer.

of skenk

Oops! We could not locate your form.

KONTAK ONS

Tuis

Wat behels die kursus?

Aansoekvorm

Borg 'n student

Kontak ons

Scroll to Top